Метод FMEA — необхідний інструмент для виявлення недоліків у системах управління безпекою й охороною праці

Система управління безпекою праці та охороною здоров’я спрямована на керування професійними ризиками, які пов’язані з виробничою діяльністю організацій. Причому процес керування професійними ризиками являє собою організаційні, правові, технічні, медичні заходи, що здійснюються роботодавцем із метою зменшення ймовірності настання інциденту з працівником під час роботи. Це відбувається за рахунок запобігання або усунення впливу небезпек та небезпечних/шкідливих чинників. Для цього використовують різні шляхи: аналіз нещасних випадків, аварій, інцидентів, санітарно-гігієнічних/ергономічних умов та інше. Однак часто його основою стає небезпечна подія, яка так чи інакше призвела до певних людських і фінансових збитків.

Стаття відкрита для передплатників