Ручний електроінструмент. Застосуйте метод, що підвищить продуктивність і збереже здоров’я працівника

Тези
  1. Як неврахування ергономічних властивостей ручного електроінструмента призводить до погіршення здоров’я працівника
  2. Як визначити найважливіші критерії, що впливають на продуктивність працівника при роботі з ручним електроінструментом

Сучасний ручний електроінструмент є складовою будь-якого виробничого процесу та вирізняється експлуатаційними, ергономічними властивостями й безпечністю, що характеризують його ефективну пристосованість до виконання відповідного виробничого процесу. Але неврахування ергономічних властивостей: шумового навантаження, вібрації, ваги інструмента, температури нагріву робочої поверхні інструмента тощо викликає серйозні наслідки, що призводять до погіршення здоров’я працівника, який його використовує. Особливо це стосується професійних хвороб, що пов’язані з системою кровообігу, нервовою системою, кістковою і судино-м’язовою тканинами (див. рисунок 1). Звісно, постає закономірне питання: яким чином підібрати найбільш зручний і безпечний ручний електроінструмент? Хочемо запропонувати читачам ознайомитися зі швидким та ефективним методом оцінювання ергономічного ризику при використанні ручного електроінструмента.


Для оцінки ергономічних ризиків здоров’я працівника при роботі з електроінструментом

1

 Використаємо оцінку від 1 (вказує на відсутність шкідливого впливу на працівника) до 5 балів (небезпечний вплив, що призводить до різкого погіршення стану здоров’я протягом робочої зміни, з втратою працездатності).

2

 Вважатимемо, що рівень ергономічного ризику у 2 бали:

  • відповідає гранично допустимій експозиції (впливу) на людину протягом 8-годинного робочого дня та 40-годинного робочого тижня, що не призводить до больового відчуття чи розвитку, надалі, професійного захворювання, або будь-яких інших розладів зі здоров’ям працівників;
  • визначає рівень прийнятного ризику.

Величина балів пропорційно визначається відповідно до рівня перевищення гранично допустимих показників впливу на здоров’я працівника, з урахуванням часового проміжку його виробничої діяльності.

3

Визначимо найважливіші критерії, що впливають на продуктивність працівника при роботі з ручним електроінструментом. Зокрема, для кожного критерію обґрунтуємо відповідну оцінку ергономічного ризику (див. рисунки 2), з урахуванням впливу на фізичний, психологічний стан працівника та зазначимо отримані  результати в чек листі для визначення рівня ергономічного ризику за всіма критеріями.

Найважливіші критерії, що впливають на продуктивність працівника при роботі з ручним електроінструментом

а) Дизайн руків’я безпосередньо впливає на рівень комфорту під час використання електроінструмента й повинен забезпечити максимально міцне зчеплення та природне розташування руки. Оцінка виконується відповідно до даних таблиці 1, за якими визначаємо інтегральний показник ергономічності дизайну руків’я інструмента як середнє арифметичне, що дозволяє встановити кількість балів для розрахунку рівня ризику відповідно до рисунка 2-а.

б) Навантаження від електроінструмента залежить від:

  • крутного моменту (з’являється через подолання обертальною частиною інструмента опору заготовки під час її обробки);
  • зусилля подачі (виникає при необхідності натискання чи штовхання інструмента).

Оцінку проводять за встановленими балами, виходячи з індексу навантаження (див. рисунок 2-б).

Індекс навантаження розраховуємо за формулою:

Інав = Рреал : Рмакс

де Інав — індекс навантаження; Pреал — реальне навантаження на працівника під час роботи з відповідним типом електроінструмента; Рмакс — максимальне навантаження, що може перенести працівник без травмування.

В таблицях 2 та 3 зазначено максимальне навантаження при виконанні виробничих операцій, які може виконати працівник без травмування при роботі з ручним електроінструментом.

Закінчення в наступному номері

Підготовано редакцією за інформацією
С. І. Чеберячка, О. В. Дерюгіна, Н. А.
 Бородіної