Роботи підвищеної небезпеки: покроковий алгоритм допуску працівника

Багато робіт на виробництві характеризуються підвищеною небезпекою, і навіть незначні порушення в організації їх виконання можуть спричинити виникнення нещасних випадків. «На переробному заводі працівнику відірвало руку», «чоловіка затягнуло до механічної частини виробничого обладнання, він загинув на місці» — ці приклади я взяв просто з новин. Минулоріч, на сторінках журналу, я вже писав про це, але знову хочу наголосити, що кожен нещасний випадок вимагає проведення розслідування і, якщо з’ясується, що людина була допущена до робіт підвищеної небезпеки з порушеннями, то роботодавець понесе суворе покарання: від штрафів — до заборони роботи підприємства та кримінальної відповідальності.[1]

Зверніть увагу!

Щоб допустити до самостійної роботи працівника, якого залучають до робіт з підвищеною небезпекою, треба дотримуватися відповідного порядку дій.


Порядок допуску працівника до виконання роботи підвищеної небезпеки описаний в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Щоб вам було легше орієнтуватися в цьому складному документі, щоб ви знали як захистити працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, та які документи ви маєте оформити — читайте цей матеріал.

Термінологія

Робота підвищеної небезпеки — робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба у професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю.

Направляємо працівника на первинний медичний огляд

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246 та, як правило, після атестації робочих місць, якщо працівник буде залучений до роботи зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або буде виконувати роботу, де є потреба у професійному доборі, требанаправити його до медичного закладу на первинний медичний огляд. Це відбувається коштом роботодавця.

Якщо за показниками здоров’я людина може бути допущена до роботи — переходимо до наступного кроку, якщо ні — пропонуємо більш безпечну працю або відмовляємо в прийнятті на роботу.

Працівникам, які проходять медичний огляд з професійного добору, треба буде пройти психофізіологічну експертизу. На основі неї і приймається рішення комісії про допуск працівника до роботи. Роботодавець незобовязаний оплачувати проходження психофізіологічної експертизи.

Видаємо наказ про прийняття на роботу

Якщо протипоказань для виконання працівником роботи підвищеної небезпеки немає — видаємо наказ та офіційно працевлаштовуємо його.

Проводимо для працівника вступний інструктаж з питань охорони праці

Після укладення трудового договору проводимо вступний інструктаж. Його має провести спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець, призначений наказом (розпорядженням) (див. додаток 1). Вступний інструктаж проводимо за затвердженою програмою, яку розробила служба охорони праці з урахуванням особливостей виробництва.

Інформуємо працівника про шкідливі фактори

Повідомляємо працівнику про:

 • умови праці;
 • наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • можливі наслідки їх впливу на здоров’я;
 • права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до законодавства та колективного договору.

Знайомимо працівника:

з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

посадовою інструкцією;

результатами атестації робочого місця.

Це ознайомлення оформлюємо розпискою (див. додаток 2). Її, як правило, видають разом з головним наказом про працевлаштування, та зберігають з рештою кадрових документів.

Проводимо первинний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці

До початку роботи або стажування працівник має пройти первинний інструктаж з охорони праці.

Первинний інструктаж проводить безпосередній керівник, індивідуально або з групою осіб одного фаху, за чинними на підприємстві інструкціями відповідно до виконуваних робіт. Наприклад, для офісних працівників — один інструктаж, для робітників складу — інший, тобто відповідно до того, яку роботу вони виконуватимуть.

Після первинного інструктажу треба перевірити набуті знання та навички з безпеки праці — усно або за допомогою технічних засобів. Перевіряє результат той, хто проводив інструктаж. Якщо результат незадовільний — протягом 10 днів додатково проводимо інструктаж і знов перевіряємо знання. Подальші кроки залежать від того чи має ваш працівник проходити стажування або дублювання, чи ні.

Зверніть увагу!

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також його тривалість, визначає керівник підприємства.

Тривалість залежить від стажу, характеру роботи та кваліфікації працівника.

Про дії, які треба виконати, якщо працівнику непотрібно проходити стажування, або навпаки — треба, див. на рисунку 1.

Організовуємо спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Працівники мають проходити спеціальне навчання щорічно.

Термінологія

Спеціальне навчання — щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Простіше кажучи працівник, який буде виконувати роботу на висоті більше ніж 1,3 м, має пройти спеціальне навчання, відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 р. № 62.

Спеціальне навчання:

 • може проводитися як на підприємстві, так і в навчальному центрі;
 • проводять за навчальними планами та програмами, що враховують конкретні види робіт, виробничі умови та функціональні обов’язки працівників. Плани та програми мають бути затверджені наказом (розпорядженням) роботодавця (див. додаток 3).

Перевіряти знання після навчання має:

 • комісія підприємства, якщо навчання проводилося на підприємстві;
 • комісія відповідного територіального органу Держпраці за участю профспілок, якщо навчання проводилося у навчальному центрі.

До складу комісії входять ті, хто сам попередньо пройшов спеціальне навчання та перевірку знань.

Видаємо наказ про допуск працівника до стажування (дублювання)

Дублювання та стажування — це набуття особою практичного досвіду на підприємстві, після теоретичної підготовки, до початку самостійної роботи.

Дублювання відрізняється від стажування тим, що:

 • вимагає обов’язкового проходження протиаварійного і протипожежного тренувань;
 • відбувається саме під наглядом досвіченого працівника, майстер стежить за тим, чи все правильно та безпечно виконує учень.

Допуск до стажування (дублювання) оформлюємо наказом (розпорядженням). У наказі визначаємо тривалість стажування (дублювання) та вказуємо працівника відповідального за його проведення (див. додаток 4).

Організовуємо стажування (дублювання) працівника протягом 2–15 змін

Стажування (дублювання) проводиться за затвердженими керівником програмами для конкретної професії та функціональних обов’язків. Його можна проводити на робочих місцях свого або іншого подібного підприємства. Стажисти мають виконувати роботи, що за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають їхнім майбутнім професійним обов’язкам.

Після закінчення стажування безпосередній керівник робіт повинен перевірити здатність працівника самостійно виконувати роботу за його професією, дотримуючись встановлених вимог з охорони праці.

Якщо працівник не опанував необхідні навички чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань — продовжуємо стажування новим наказом (див. додаток 5), але на термін не більше ніж 2 зміни.

Підставою для видання наказу про продовження терміну стажування може слугувати доповідна записка безпосереднього керівника робіт.

Допускаємо працівника до виконання самостійної роботи з підвищеною небезпекою

Після закінчення стажування, якщо результати перевірки знань з охорони праці задовільні, наказом роботодавця або керівника підрозділу допускаємо працівника до роботи (див. додаток 6) та робимо запис про це у журналі реєстрації інструктажів.

Не для всіх робіт з підвищеною небезпекою таке навчання потрібне. Якщо в роботі працівників це необхідно, то таке навчання виконується паралельно зі спеціальним навчанням з охорони праці. Наприклад, для електрогазозварника навчання з пожежно-технічного мінімуму потрібне.

Так, роботи підвищеної небезпеки, стосовно їх організації, поділяються на такі, що виконуються:

 • за нарядом-допуском;
 • за розпорядженням;
 • в порядку поточної експлуатації.

Як правило, особливості виконання та процедуру оформлення робіт з підвищеною небезпекою вказують у Положенні про застосування нарядів-допусків, адже саме при його розробленні й мають враховуватися профільні стандарти, форми, нормативи та вимоги регуляторних органів.


[1]   https://ohrana-truda.kiev.ua/ua/