Професійний добір як необхідна складова безпеки праці: особливості організації

Професійний добір — це один із найважливіших профілактичних заходів щодо підтримання безпеки праці на підприємстві. В чинному законодавстві України йдеться про те, що роботодавець зобов’язаний організовувати та забезпечувати за свій рахунок проведення медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а також осіб віком до 21 року:

Стаття відкрита для передплатників