Хоча трудовий процес був керованим, СУОП не функціонувала…

Після запровадження в Україні мораторію на проведення перевірок суб’єктів господарювання на предмет дотримання нормативно-правових актів, в тому числі з охорони праці, що, до речі, суперечить нормам окремих ратифікованих Конвенцій Міжнародної організації праці, зокрема Конвенції № 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (від 1947 р.), деякі роботодавці, які до цього не дуже переймалися профілактикою виробничого травматизму, опрацюванням системи управління охороною праці (СУОП), взагалі самоусунулися від цих питань. Відтак, щоб убезпечити себе від відповідальності у разі каліцтва чи загибелі на виробництві людей внаслідок недотримання вимог безпеки (та з інших меркантильних міркувань), почали укладати з громадянами цивільно-правові угоди на виконання тих чи інших робіт.

Стаття відкрита для передплатників