Журнал відповідає читачам

Попередній та періодичний медичні огляди проводяться відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ, ст. 169 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), Наказу № 246. Зокрема, «власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року» (ст. 169 КЗпП).

Стаття відкрита для передплатників