Чи можливо інструктажі з охорони праці проводити дистанційно?

 1. Які інструктажі і як провести дистанційно, щоб не порушити вимог законодавства
 2. Як бути з підписом працівника, який проходив інструктаж дистанційно
 3. Чи має зберігатися запис (аудіо-, відео-) інструктажу

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення), розрізняють інструктажі: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи повинні проходити інструктаж з питань охорони праці. Тих, хто не пройшов інструктаж, не допускають до роботи. Як провести інструктаж з охорони праці дистанційно, щоб не порушити вимог Типового положення? Подробиці в цьому матеріалі.

Які інструктажі і як провести дистанційно, щоб не порушити вимог законодавства?

На перший погляд можна зробити висновок, що Типове положення не передбачає можливості проведення дистанційно вступного, первинного, повторного та позапланового інструктажів з охорони праці (далі — ОП). Але, якщо взяти до уваги можливість (під час карантину) розповсюдження коронавірусної інфекції при проведенні цих інструктажів, то збереження життя, здоров’я і забезпечення безпеки працівників та оточуючих людей вимагає знаходити вихід з цієї ситуації, тобто — проводити ці інструктажі дистанційно, як це передбачено змінами до чинного законодавства з охорони праці.

Давайте розглянемо це питання з посиланням на Типове положення, де зазначено, що навчання з питань ОП — це навчання працівників з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Навчання з питань ОП є комплексним і включає:

 • навчання та перевірку знань з питань охорони праці окремих категорій працівників на лекціях, семінарах та перевірку знань слухачами правил та норм;
 • проведення інструктажів з охорони праці за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці1 відповідно до виконуваних робіт.

_________________
1 Інструкція з охорони праці є актом з охорони праці підприємства, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках, або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Інструктаж завершується перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

Відповідно до Типового положення, навчання з питань охорони праці, а також перевірка знань (та, відповідно, й інструктаж. Примітка Автора), може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів.

Основні вимоги щодо проведення вступного, первинного, повторного, позапланового інструктажів з охорони праці

ВИМОГА 1.

 • Хто проводить та місце проведення
 • Інструктаж дистанційно

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Він проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва.

Здійснює спеціаліст служби охорони праці. Одне відхилення — працівник знаходиться на робочому місці, а не у спеціально для цього обладнаному приміщенні. Щоб дотриматись вимог чинного законодавства, бажано розробити відповідні слайди для проведення вступного інструктажу, щоб демонструвати їх під час проведення інструктажу. При дистанційному проведенні вступного інструктажу, що реалізується шляхом передачі відео-, аудіо- та текстової інформації у синхронному режимі, ця вимога реалізується.

ВИМОГА 2.

 • Хто проводить та місце проведення
 • Інструктаж дистанційно

Первинний, повторний та позаплановий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи.

При дистанційному проведенні інструктажу та перевірці знань, що реалізується шляхом передачі відео-, аудіо- та текстової інформації у синхронному режимі, ця вимога реалізується.

Проведення цих видів інструктажів здійснюється безпосереднім керівником робіт, працівник знаходиться на робочому місці.

ВИМОГА 3.

 • Хто і як проводить перевірку знань
 • Перевірка знань дистанційно

Інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

У більшості випадків, під час проведення інструктажів безпосередній керівник робіт доводить відповідну інформацію до працівників та вибірково перевіряє знання працівником інструкції з охорони праці.

При дистанційному проведенні інструктажу наявність відео- та аудіо- передачі дозволяє забезпечити цю вимогу.

ВИМОГА 4.

 • Запис про проходження інструктажу
 • Запис про інструктаж дистанційно

Підтвердження персоніфікації проведення інструктажу. Типове положення вимагає, щоб після проведення інструктажів та допуску до роботи працівника, особа, яка проводила інструктаж, вносила запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, в якому передбачено підписи осіб, яка інструктує та яку інструктують.

При проведенні інструктажу з охорони праці дистанційно, здійснюється реєстрація часу зв’язку керівника робіт з працівником. Цю інформацію можна зберігати в комп’ютері до проведення наступного інструктажу. Таким чином, буде підтверджено фактичну дату проведення інструктажу.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» від 4 лютого 2021 р. № 1213-IX внесено зміни до ст.13 Закону України «Про охорону праці», які передбачають, що при укладенні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу, на роботодавця покладається обов’язок систематичного проведення інструктажу (навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки, в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.

Такий інструктаж (навчання) може проводитися дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв’язку. У такому разі підтвердженням проведення інструктажу (навчання) вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником.

Щоб дотриматись вимог Типового положення необхідно, щоб працівник, який отримає інструктаж, заповнив електронну сторінку Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці) аналогічно оригіналу, який заповнює безпосередній керівник робіт, і поставив електронний цифровий підпис.

Файл електронної сторінки Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці з електронним цифровим підписом (Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із електронним цифровим підписом) повинен зберігатися разом з відповідним Журналом реєстрації інструктажів.

Чи потрібно робити записи (аудіо-, відео-) про проведення дистанційного інструктажу?

Типове положення передбачає основним документом, що підтверджує проведення даних видів інструктажу, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, в якому фіксуються ці дані. Журнал повинен знаходитись у особи, яка проводить інструктаж. Зараз проведення чи не проведення цих видів інструктажів з охорони праці можна визначити тільки по наявності в Журналі підписів осіб, яка інструктує та яку інструктують та опитуванням працівника, чи проводився з ним інструктаж з охорони праці в день, визначений у Журналі або проведенням відповідного розслідування щодо знаходження працівника на роботі у день, коли проводився інструктаж. Цей порядок зберігається і під час проведення інструктажів дистанційно, тому, вважаю, робити записи (аудіо-, відео-) проведення дистанційного інструктажу не потрібно. Вистачить збереження файлу електронної сторінки Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці) з електронним цифровим підписом.

Який строк зберігання журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці?

Відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 р. № 578/5, Журнал, після його закінчення, передається на зберігання в архів підприємства і зберігається 10 років.

Зазначу, що цільовий інструктаж має свої особливості, бо він проводиться з працівниками при ліквідації аварії або стихійного лиха, при проведенні робіт, на які, відповідно до законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження. Для дистанційної та надомної роботи такий вид інструктажу навряд чи знадобиться, тому розглядати можливість його проведення дистанційно не будемо.

Про всі тонкощі проведення інструктажу з охорони праці дистанційно читайте в наступному номері