Позаплановий інструктаж Акумулюємо правила й норми з охорони праці та доносимо до працівника

Потреба у проведенні позапланового інструктажу з питань охорони праці виникає в незвичних, нерутинних умовах виробничого (трудового, освітнього) процесу, часто — у зв’язку з подіями, точну дату яких неможливо передбачити. Проведення позапланового інструктажу регламентується НПАОП 0.00-4.12-05 і розробленими на його основі, з урахуванням специфіки виробництва, галузевими та локальними положеннями про навчання з питань охорони праці. У галузевих та локальних положеннях може бути більш докладно, ніж у НПАОП 0.00-4.12-05, конкретизовано умови проведення позапланового інструктажу. При нинішньому колосальному інформаційному потоці, в якому «потопає» чи не кожен працівник, людина просто не в змозі адекватно зрозуміти свої обов’язки з охорони праці, якщо вона не є спеціалістом у цій сфері. Натомість локальний акт підприємства акумулює правила та норми з охорони праці й доносить до свідомості кожного. А все тому, що усі проєкти локальних актів з охорони праці розробляє спеціаліст служби охорони праці, враховуючи думки осіб, яких ці акти стосуються, — для того, щоб акт адекватно працював в умовах даного підприємства.

Стаття відкрита для передплатників