Проблеми метрологічної діяльності у сфері охорони праці

На сьогодні дуже складна ситуація склалася у сфері охорони праці в частині атестації робочих місць за умовами праці, за результатами якої реалізуються права працівників на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах. Так, згідно із Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694) роботодавець зобов’язаний організувати атестацію робочих місць та за її підсумками вжити заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів. Також забезпечити проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. Крім того, згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі — Закон № 1788) за результатами атестації робочих місць складаються списки виробництв, робіт, професій, посад та показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Атестація робочих місць, окрім іншого, передбачає гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці. Зазначені дослідження нерозривно пов’язані з вимірюваннями. Діяльність, пов’язана з вимірюваннями, з контролем безпеки умов праці, належить до сфери законодавчо регульованої метрології.

Стаття відкрита для передплатників