Яким є порядок розроблення та затвердження інструкцій з ОП на підприємстві

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ, на підприємстві мають бути розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями/посадами та видами робіт. Згідно з п. 3 розд. І НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики і Комітету по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 р. № 9, інструкція з охорони праці є актом підприємства, що містить вимоги безпеки, обов’язкові для дотримання працівниками при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях.

Стаття відкрита для передплатників