Підвищення ефективності вантажних автомобільних перевезень. Оцінюємо ризики за допомогою методу fuzzy Dematel

Із поширенням індустріалізації у світі зросла відповідальність роботодавців за безпеку праці. Це призвело до необхідності запровадження різноманітних правових актів як на міжнародному, так і на національному рівнях щодо гігієни праці й безпеки на виробництві. Зокрема, на міжнародному рівні було прийнято конвенцію Міжнародної організації праці (МОП) і Європейського Союзу (ЄС) 89/391/EEC «Рамкова директива про охорону здоров’я та безпеку праці», а на національному рівні — відповідне законодавство про охорону праці, в якому містяться вимоги як до роботодавців, так і до працівників, й основою якого є оцінка професійного ризику (далі — ПР). Вважається, що її запровадження дозволяє значно підвищити рівень безпеки праці за рахунок усунення виробничих небезпек, що впливають на працівників під час виконання професійної діяльності. Відповідно, якісна оцінка ПР є дуже важливим етапом системи управління безпекою праці та здоров’ям працівників.

Стаття відкрита для передплатників