Особливості працевлаштування й роботи осіб з інвалідністю. Яких вимог зобов’язані дотримуватися роботодавці

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Особи, які мають інвалідність, не є винятком. Навпаки, законодавство забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від інвалідності.

Стаття відкрита для передплатників