Забезпечення рівноправ’я жінок і чоловіків у трудових відносинах. За які порушення роботодавець зобов’язаний сплатити штраф

Рівноправність жінок та чоловіків у трудових відносинах ґрунтується на нормах Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Стаття відкрита для передплатників