Оформлення розділу «Охорона праці» в колективному договорі. Те, що зазвичай забувають або роблять неправильно

Кожен громадянин України має право на належні безпечні та здорові умови праці, які гарантуються ст. 43 Конституції України. Слід пам’ятати, що найвищою цінністю є здоров’я та життя людини, і їх втрата не може компенсуватися ніякими трудовими здобутками.

Стаття відкрита для передплатників