ТОП-100 запитань до експертів

Якою інструкцією встановлюються вимоги безпеки для оператора інформаційно-комунікаційних мереж

Якою інструкцією встановлюються вимоги безпеки під час виконання робіт, визначених функціональними обов’язками, для оператора інформаційно-комунікаційних мереж? Які інструктажі він має проходити, які шкідливі виробничі фактори можуть на нього впливати та яких регламентованих перерв у роботі він має дотримуватися?

Олександр, м. Шостка

На запитання відповідає

Ольга Бутиліна

експерт з охорони праці

Вимоги безпеки, під час виконання робіт, визначених функціональними обов’язками, для оператора інформаційно-комунікаційних мереж (далі — оператор), встановлюються Інструкцією з охорони праці (далі — інструкція). Оператор має проходити інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а далі — через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі, після проходження інструктажу, має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та особи, яку інструктують.

Які небезпечні та шкідливі виробничі фактори можуть впливати на оператора під час виконання роботи — див. на рисунку 1.

Оператор повинен дотримуватися регламентованих перерв у роботі відповідно до вимог ДСанПІН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин», зокрема:

  • при 8-годинній денній робочій зміні слід робити регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи;
  • при 12-годинній робочій зміні в перші 8 годин роботи слід робити регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи, а протягом останніх 4-х годин роботи — через кожну годину тривалістю 15 хвилин.