Дозвіл чи декларація? Особливості на період дії воєнного стану

Тези
 1. Дії для одержання Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
 2. Дії для одержання Декларації відповідності МТБ вимогам законодавства з питань охорони праці
 3. Постанова КМУ № 357. Особливості на період дії воєнного стану

В українському законодавстві є два документи, що безпосередньо стосуються отримання дозволу, зокрема, на виконання робіт підвищеної небезпеки; на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:[1]

1) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 р. № 1107 — описує порядок отримання дозвільної документації на виконання робіт підвищеної небезпеки (далі — Постанова № 1107);

2) Постанова КМУ «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 3 лютого 2021 р. № 77 — описує на яке обладнання потрібно отримувати дозвільні документи (далі — Постанова № 77).


У додатках обох постанов є:

 • «група А» (на що саме треба отримувати Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки);
 • «група Б» (на що отримуємо Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки).

Обидва документи — Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (далі — Дозвіл) та Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі — Декларація) — мають дозвільний характер, але є різниця в їх отриманні.

Дії для одержання Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

1

 Одержати висновок експертизи згідно з переліком робіт (експлуатації обладнання), на які планується отримати дозвіл відповідно до «групи А» Постанови № 1107 або «групи А» Постанови № 77.

Термінологія

Висновок експертизи — документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці та затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки й на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу.

Висновки експертизи (далі — висновок) мають право підготувати лише ті організації, які отримали відповідні ліцензії і дозволи на видачу таких висновків.

Хочу наголосити:

 • що отримання такого висновку потребує матеріальних затрат;
 • щоб отримати позитивний висновок на видачу Дозволу, бажано, щоб на підприємстві вже функціонувала система охорони праці (були необхідні положення, інструкції, проведені інструктажі, навчання, медогляди, атестація робочих місць, виконано технічний огляд техніки, є відповідні паспорти, журнали).

Для одержання висновку експертизи

а) Оберіть експертно-технічний центр, що належить до сфери управління Держпраці або незалежну експертну організацію.

б) Подайте заяву на виконання експертної оцінки стану охорони праці та безпеки підприємства встановленого зразка із зазначенням видів робіт із переліку.

в) Укладіть договір на підготовку висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.

г) Складіть характеристику об’єкта, для якого має бути виконана експертна оцінка.

ґ) В залежності від виду робіт підготуйте скан-копії необхідних документів (див. додаток 1).

д) Оформіть доручення на особу, яка подає документи до експертно-технічного центру.

е) Надайте копії документів до експертно-технічного центру:

 • - реєстраційних документів підприємства;
 • - наказів організаційних;
 • - матеріалів про проведення медоглядів;
 • - протоколів про навчання з охорони праці;
 • - документів про атестацію робочих місць;
 • - актів випробувань ЗІЗ та обладнання;
 • - перелік інструкцій з ОП;
 • - нормативно-технічної літератури (ПВР, технологічні карти);
 • - паспортів на механізми та обладнання;
 • - ліцензії на господарську діяльність;
 • - свідоцтво на право власності офісного приміщення.

є) Отримайте висновок експертизи в експертно-технічному центрі.

2

Висновок та заяву подайте до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій або в електронній формі та отримайте дозвіл на відповідний вид робіт (обладнання) відповідно до додатків «групи А».

Дії для отримання Декларації відповідності МТБ вимогам законодавства з питань охорони праці

Декларацію отримати простіше, але для її отримання підприємству треба виконати відповідні дії.

1

 Керівник підприємства має видати наказ на проведення аудиту з охорони праці.

2

 Оформити висновок за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

3

 Декларація подається:

 • роботодавцем не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • роботодавцем або уповноваженою ним особою, надсилається поштою до адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці (див. додаток 2).

4

 Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.

Постанова КМУ № 357.
Особливості на період дії воєнного стану

В березні 2022 р. була прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» № 357 (далі — Постанова № 357).

Відповідно до Постанови № 357:

1) на період дії воєнного стану машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2-9 групи А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77, експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

2) на період дії воєнного стану види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7–9, 11–21, 23–27, 29 і 30 групи А додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107, виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Щоб краще зрозуміти у яких випадках, на період дії воєнного стану, треба отримувати Декларацію, а у яких — Дозвіл — дивіться таблицю 1 (сірим фоном виділено пункти, що стосуються видів робіт підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки для яких тепер треба отримувати Декларацію замість Дозволу.


[1]   https://ohrana-truda.kiev.ua/ua/