Перелік методів оцінки ризиків оновлено

У червні 2019 р. на сайті Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standar-dization, ISO) опубліковано спільну з Міжнародною електротехнічною комісією (International Electrotechnical Commission, IEC) розробку — нову версію стандарту IEC 31010:2019 Risk management — Risk assessment techniques («Менеджмент ризиків — Методи оцінки ризиків», далі — IEC 31010:2019), документ, стандарт, міжнародний стандарт IEC 31010:2019.

Стаття відкрита для передплатників