Внутрішня документація спеціаліста з ОП

Нормативна документація з ОП — обов’язкові для виконання правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи. При опрацюванні та затвердженні нормативної документації з питань ОП на підприємстві потрібно керуватися вимогами наказу Державного комітету «Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві України по нагляду за охороною праці» від 21 грудня 1993 р. № 132 (далі — Порядок № 132).

Стаття відкрита для передплатників