Журнал відповідає читачам

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Це передбачено п. 4 ст. 29 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIIІ. Протипожежний інструктаж і є інструктажем з питань пожежної безпеки, однією зі складових цивільного захисту.

Стаття відкрита для передплатників