Висновки, яким бракує об’єктивності

Завдання кожної комісії з розслідування того чи іншого нещасного випадку на виробництві полягає в тому, щоб не тільки встановити причини його настання, але й розробити заходи щодо їх усунення, щоб запобігти аналогічній трагедії в майбутньому. З огляду на це членам зазначеного колегіального органу необхідно з’ясувати кожну обставину, кожну деталь, що має відношення до нещасного випадку чи потерпілого, навіть, здавалося б, найдрібнішу. Це необхідно зробити ще й тому, що від висновку комісії залежить, чи буде нещасний випадок визнаний таким, що пов’язаний з виконанням трудових обов’язків, а звідси — чи будуть потерпілому, а у випадку смертельного наслідку членам його сім’ї нараховуватися відповідні страхові виплати.

Стаття відкрита для передплатників