Огляд міжнародних стандартів з управління ризиками. Група змішаних методів

Ще 2009 року робоча група Міжнародної організації зі стандартизації ІSО (International Organization for Standardization) розробила повномасштабний інструментарій управління ризиками: ISO 31000 «Управління ризиками. Принципи і керівництво», на заміну якому у 2018 році було прийнято актуалізований однойменний стандарт, ISO/Guide 73:2009 «Управління ризиками — Словник» — ISO/IEC 31010 «Управління ризиками. Методи оцінки ризиків».

Стаття відкрита для передплатників