Безпечна експлуатація обладнання, що працює під тиском

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, були затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 5 березня 2018 р. № 333. Вони поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування (ТО), ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском вище 0,5 бар і є обов’язковими для виконання всіма працівниками суб’єкта господарювання (далі — роботодавець).

Стаття відкрита для передплатників