ТОП-100 запитань до експертів

Хто розробляє інструкції з ОП — роботодавець чи керівник робіт?

Які обов’язки роботодавця щодо розробки НПА? Чи розробляються інструкції з охорони праці для інженерно-технічних професій працівників підприємства (головний інженер, начальник дільниці, виконавець робіт, майстер тощо) та офісних працівників (менеджер, комерційний директор, провідний економіст)? Якщо ні, то підкажіть, в яких документах підприємства мають бути вказані їхні обов’язки з охорони праці та надайте, будь ласка, посилання на нормативний документ.

Ольга, м. Хмельницький

Світлана Колодезна

Інженер з охорони праці

У статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694) передбачені обов’язки роботодавця, який забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

Роботодавець

1

Розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

2

Забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Термін «інструкція з охорони праці» визначено у Положенні про розробку інструкції з охорони праці, що затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 р. № 9 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98).

Термінологія

Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках, або в інших місцях, де за дорученням роботодавця виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Ким розробляються інструкції

1

Необхідні інструкції розробляються (переглядаються) безпосередніми керівниками робіт (начальниками виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства), які є відповідальними за своєчасне їх виконання.

2

Інструкції розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика та інших фахівців), служби організації праці та заробітної плати.

Важливо!

Перелік інструкцій, а також зміни чи доповнення до них, в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій, затверджуються роботодавцем і направляються в усі структурні підрозділи (служби) підприємства.

На підприємстві

1

Має бути розроблений перелік інструкцій і розробники цього переліку самі вирішують на які професії, посади та види робіт на підприємстві необхідні інструкції з охорони праці.

2

Рекомендовано провести атестацію робочих місць за умовами праці для виявлення шкідливих та небезпечних факторів, ідентифікацію небезпек, оцінку професійних ризиків та за результатами прийняти рішення про необхідність розроблення інструкції або упевнитися, що на конкретному робочому місці відсутні шкідливі та небезпечні фактори.

Зверніть увагу!

Інженерно-технічні та офісні працівники, за специфікою встановлених професійних обов’язків на підприємстві, можуть виконувати роботи з професійними ризиками або підвищеною небезпекою, тож мають проходити спеціальне навчання та інструктажі за інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт у встановлені нормативами строки.

Для того, щоб запобігти потенційним ризикам для здоров’я кожного працівника на підприємстві, бажано мати повний пакет інструкцій з охорони праці для всіх професій і посад, навіть офісних.

У разі, якщо було прийнято рішення не розробляти інструкцію з охорони праці для певної посади, обов’язки з охорони праці, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, це потрібно зазначити у посадовій інструкції.

Електрозварник чи електрозварник ручного зварювання?

Чи повинні інструкції за професіями чітко відповідати посадам згідно з Національним класифікатором? Наприклад, на даний час є інструкція з ОП для електрозварника, а посада звучить «електрозварник ручного зварювання». Хто має складати необхідний перелік інструкцій на підприємстві?

Борис, м. Дніпро

Світлана Колодезна

Інженер з охорони праці

Назви посад та професій для складання інструкції необхідно використовувати зі штатного розпису підприємства та відповідно до професійної назви робіт із Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327.

Наприклад, у покажчику професійних назв робіт Класифікатора професій відсутня професійна назва «Електрозварник», натомість є «Електрозварник ручного зварювання» та «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах», у яких різні умови праці, професійні ризики, шкідливі та небезпечні фактори.

У цьому випадку необхідно переглянути інструкцію в новій редакції: «Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання».

На службу охорони праці покладено складання необхідного переліку інструкцій. Це регламентується Типовим положенням про службу охорони праці, що затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255 (далі — НПАОП 0.00-4.35-04).

Зокрема, складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

Чи потрібен протокол проведення позачергового інструктажу з питань ОП

Хто зобов’язаний проводити своїм підлеглим позаплановий інструктаж з охорони праці: безпосередній керівник чи інженер з охорони праці (начальник)? Де має зазначатися проведення позапланового інструктажу?

Ігор, м. Бровари

Володимир Шапінський

Експерт з охорони праці

Відповідно до п. 6.8 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05), позаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Підстави для проведення позапланового інструктажу:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт — понад 60 днів.

Запис про проведення позачергового інструктажу робиться тільки у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та оформлюється підписами особи, яка проводить інструктаж, і особи, якій проводиться інструктаж.

Безпека слюсаря з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції при монтажі вентиляційних повітропроводів

Яких вимог безпеки має дотримуватися слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту та аспірації при монтажі вентиляційних повітропроводів? Надайте, будь ласка, зразок інструкції для цього працівника.

Дмитро, м. Яготин

Олександр Кравчун

Експерт з охорони праці

При монтажі вентиляційних повітропроводів необхідно дотримуватися таких вимог:

 • піднімати повітропровід випробуваними і перевіреними механізмами, особливу увагу слід звертати на неприпустимість тертя канатів об різні предмети та стіни;
 • монтаж повітроводів проводити не менше, ніж двом робітникам з помостів, риштувань, колисок і настилів, виготовлених з міцного матеріалу (вони повинні бути виготовлені і встановлені відповідно до плану виконання робіт і випробувань);
 • при виконанні робіт на висоті необхідно користуватися випробуваними і перевіреними запобіжними поясами;
 • кріпити повітровод на будівельних конструкціях дозволяється тільки з письмового дозволу виконроба (майстра) генпідрядника;
 • необхідно досягати збігу отворів фланців при з’єднанні секцій повітропроводів спеціальними оправками;
 • під час герметизації стиків синтетичними клеями, працювати в захисних рукавичках.

Вимоги безпеки під час обрізування гілля

Надайте, будь ласка, зразок інструкції для робітника зеленого будівництва (озеленювача, садівника), а також уточніть, яких вимог безпеки має дотримуватися цей працівник під час обрізування гілля?

Орест, м. Львів

Ольга Бутиліна

Експерт з охорони праці

Під час обрізування гілля необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

 • працювати так, щоб не допускати пошкоджень навколишніх споруд та зелених насаджень;
 • не спиратися рукою або корпусом тіла на стовбур чи гілку, що відрізається;
 • обрізування крони дерева починати з нижніх гілок;
 • не обрізувати дерева під час і після дощу або у разі, якщо стовбури та гілля дерев вкриті льодом, або снігом;
 • обрізувати гілкорізом лише невисокі чагарники;
 • механізований інструмент вмикати лише після того, як його ріжуча частина повністю охопить гілку;
 • працівники повинні перебувати на відстані один від одного не менше, ніж 5 м.