Готуємося до перевірки стану безпеки та гігієни праці

Закінчення. Початок в ОППБ № 2, 3-2021

 1. Приклади заходів для підготовки до перевірки
 2. Що має робити керівник підприємства, коли дізнався, що його підприємство будуть перевіряти
 3. Як здійснюється підписання акта про перевірку. Чи можна не підписувати?

Детально про контрольні заходи Державної служби України з питань праці: чого боятися і як вчинити? Що можуть перевірити інспектори Держпраці і як підготуватися до перевірок, щоб уникнути штрафів? Продовжуємо надавати вам практичні поради та знайомити з переліком питань, які у фокусі уваги, зважаючи на наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці» від 27 жовтня 2020 р. № 2161 (далі — Наказ № 2161), який діє із 6 січня 2021 р.

Питання 30

На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування.

Розпорядженням КМУ від 18.12.2017 р. № 1022-р з 01.03.2018 року визнано, що не застосовується на території України постанова Держкомпраці СРСР від 07.01.77 р. № 4/П-1, яка врегульовувала правила безоплатної видачі лікувально-профілактичного харчування.

На сьогодні, для подальшого забезпечення права працівників на отримання лікувально-профілактичного харчування, рекомендується роботодавцям самостійно розробити та затвердити у встановленому порядку Правила безоплатної видачі лікувально-профілактичного харчування (далі — Правила).

В разі наявності робіт з особливо шкідливими умовами праці необхідно перевірити наявність таких Правил та чи вони повністю охоплюють всі необхідні питання, зокрема:

 • хто користується правом на отримання лікувально-профілактичного харчування;
 • в які дні здійснюється його видача;
 • в якому вигляді і в який час видається лікувально-профілактичне харчування;
 • в яких випадках працівник не має права на отримання такого харчування;
 • категорії працівників, яким надаються безоплатно тільки вітамінні препарати (за наявності);
 • випадки надання лікувально-профілактичного харчування додому у вигляді готових страв;
 • вимоги до підприємства, яке займатиметься виробництвом лікувально-профілактичного харчування;
 • порядок видачі харчування і вітамінних препаратів;
 • призначення осіб, відповідальних за забезпечення працівників підприємства лікувально-профілактичним харчуванням і за дотримання Правил його видачі.

Ознайомлення працівників, які користуються лікувально-профілактичним харчуванням з правилами такого харчування, повинно бути включено в програму обов’язкового інструктажу з охорони праці.

Питання 31

Працівники гарячих цехів і виробничих ділянок, безоплатно газованою солоною водою забезпечені.

Постачання робітників гарячих цехів газованою підсоленою водою регулюється постановою Секретаріату ВЦРПС від 11.06.1934 р., яка є чинною.

До гарячих цехів належать: доменні, мартенівські, прокатні цехи, відпалювальні та інші цехи металопромисловості, гути скляних заводів, горна фарфоро-фаянсових і цегельних заводів тощо.

Перевірте наявність документів при таких видах економічної діяльності, що визначають порядок забезпечення працівників газованою підсоленою водою.

Питання 32

Працівникам, які працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надання спеціальних перерв, що включені у робочий час для обігріву й відпочинку в обладнаних для цього приміщеннях, забезпечується.

Перевірити, чи виконуються на підприємстві такі роботи.

В разі їх наявності перевірте:

 • чи передбачають правила внутрішнього трудового розпорядку перерви для обігріву та відпочинку, що включені у робочий час;
 • чи визначені місця для обігріву та як це відображено в інструкціях з охорони праці.
Питання 33

Переведення працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи (за їх згодою), на таку роботу, відповідно до медичного висновку, забезпечено.

Для дотримання чинного законодавства треба пам’ятати, що необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюються ЛКК або МСЕК1.

_________________
1 ЛКК — лікарсько-консультативна комісія, МСЕК — медико-соціальна експертна комісія.

Якщо працівник надав медичний висновок, згідно з яким його рекомендовано перевести на «легку працю» і він згоден з таким переведенням, роботодавець зобов’язаний його перевести на таку роботу.

Згідно з медичним висновком, переведення працівника може бути тимчасовим або постійним.

Тимчасове переведення рекомендується, коли працівник через деякий час знову зможе повноцінно виконувати свої трудові обов’язки. У разі його згоди роботодавець повинен надати працівнику іншу (легшу) роботу, яку він зможе виконувати впродовж строку, зазначеного в медичному висновку. При тимчасовому переведенні запис до трудової книжки не вносять.

Постійне переведення здійснюється в разі, коли рекомендоване переведення не встановлює строку. Таке переведення повинно бути документально оформлене. Для цього необхідно:

 • отримати від працівника медичний висновок і заяву про переведення на легшу роботу;
 • видати наказ про переведення працівника на легшу роботу. Якщо переведення здійснюється на нижчеоплачувану посаду, у наказі зазначається строк збереження попереднього заробітку. Працівник повинен бути ознайомлений з наказом під підпис.

У разі постійного переведення, на підставі наказу вносяться відповідні записи до особової картки працівника типової форми № П-2 і до трудової книжки.

Питання 34

При переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу, за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

В разі тимчасового переведення працівника на легшу роботу, що викликане виробничою травмою або професійним захворюванням, для дотримання законодавства, треба пам’ятати вимоги ст. 39 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).

За працівником, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

За згодою потерпілого, роботодавець зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.

Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд сплачує потерпілому страхову виплату в розмірі його середньомісячного заробітку.

Якщо заробіток осіб на легшій роботі вищий, ніж заробіток, що отримувався до переведення, їм виплачується фактичний заробіток.

Питання 35

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Уточнити наявність документів:

 • наказу про створення атестаційної комісії;
 • переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;
 • матеріалів атестації робочих місць;
 • наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці;
 • заходів щодо поліпшення стану безпеки та гігієни праці;
 • визначення осіб, які мають право на пільги та компенсації.

Зробіть акцент на таких питаннях

Ми не розглядали питання щодо перевірки дотримання персоналом вимог безпеки та гігієни праці під час виконання робіт. Тому, під час підготовки до перевірки, зробіть акцент на таких питаннях:

 • наявність декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосовування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • виконання робіт, на які оформлюються наряди-допуски (порядок оформлення, зберігання, повноти висвітлення вимог безпеки, дотримання вимог, записаних у наряді-допуску тощо);
 • застосування засобів колективного захисту під час роботи на обладнанні, машинах, механізмах;
 • своєчасність проведення оглядів, випробувань, опосвідчень контрольно-вимірювальної апаратури, аварійної сигналізації, машин, механізмів, устатковання тощо;
 • дотримання вимог електробезпеки, стан трансформаторних підстанцій, щитових тощо;
 • наявність технологічної документації на робочих місцях та її дотримання тощо.

Що має робити керівник підприємства, коли дізнався, що його підприємство будуть перевіряти

1

Про проведення планового заходу державного нагляду суб’єкт господарювання повинен бути повідомлений не менше ніж за 10 днів до його початку.

2

Не треба чекати, поки прийде державний інспектор з перевіркою. Як тільки служба охорони праці дізналася, що ваше підприємство включено до плану перевірки на поточний рік, і коли буде перевірка, рекомендую вжити відповідних заходів, зокрема:

а) за місяць до перевірки видати наказ, в якому визначити заходи з питань охорони праці по кожному структурному підрозділу, у відповідності до переліку питань, які будуть перевірятися. Прописати заходи таким чином, щоб по закінченню строку виконання заходу, керівник структурного підрозділу повідомляв службу охорони праці про його виконання;

б) враховуючи те, що понад 50% питань перевіряється у службі охорони праці, цій службі необхідно уважно переглянути свою документацію. Теж саме стосується інших служб технічної підтримки виробництва.

3

Пам’ятайте, що інспектори праці (за наявності службового посвідчення), безперешкодно мають право:

а) проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці;

б) без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичних осіб, які використовують найману працю;

в) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, лабораторних досліджень умов праці, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;

г) фіксувати проведення інспекційної перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

ґ) видавати в установленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

д) забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;

е)надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали відповідним органам для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом;

є)притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону праці.

Форма 11 «Постанови по справі про адміністративне правопорушення» наведена у Наказі № 2161. Накладання штрафів на працівників та посадових осіб здійснюється інспекторами Держпраці, що здійснюють нагляд за охороною праці, безпечним веденням робіт, відповідно до статей 41, 93, 94, 1884 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В основному штрафи накладаються:

 • за одноразове грубе порушення вимог безпеки, що містить високу ймовірність виникнення нещасного випадку або аварії;
 • несвоєчасне повідомлення про тяжкий, груповий або смертельний нещасний випадок, або укриття нещасних випадків від розслідування та обліку;
 • відновлення роботи, що була заборонена або невиконання заходів, викладених у приписі державного інспектора.
4

Під час планової перевірки роботодавець повинен надавати інспекторам робоче місце для можливості ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційної перевірки.

Зверніть увагу!

Вимога інспектора про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця внесена в межах повноважень та є обов’язковою для виконання.

Як здійснюється підписання акта про перевірку та припису. Чи можна їх не підписувати?

В акті про перевірку (далі — акт) фіксуються виявлені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а припис складається на підставі виявлених порушень нормативно-правових актів в ході перевірки та містить вимоги щодо їх обов’язкового усунення у встановлені строки.

Затверджена форма акта передбачає:

 • участь у перевірці керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи та підписання ним акта перевірки;
 • можливість внесення пояснень, зауважень або заперечень щодо проведеного заходу та складеного акта;
 • відмову від його підписання.

Після ознайомлення суб’єкта господарювання з актом перевірки, інспектор ознайомлює його з приписом.

Важливо!

Якщо суб’єкт господарювання не згоден з викладеними у приписі вимогами і відмовляється від підпису про його отримання, інспектор робить відмітку про це у припису.

Які подальші дії інспектора

В разі відмови суб’єкта господарювання від підпису, інспектор офіційно направляє суб’єкту господарювання акт/припис у двох примірниках на підпис з повідомленням про вручення. В разі, якщо у встановлений строк суб’єкт господарювання не повертає підписаний акт/припис інспектору, він складає два екземпляри акта про відмову від підпису акта/припису. В акті про відмову від підпису вказується, що суб’єкт господарювання не повернув інспектору один екземпляр направленого йому документа. Один примірник акта/припису направляється суб’єкту господарювання з повідомленням про вручення. Це означає, що документи вступили в силу.

Які подальші дії суб’єкта господарювання

Він зобов’язаний або виконати викладені у приписі вимоги, або оскаржити акт та припис.

Оскарження розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку передбачено ч. 9 ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V. Тому суб’єкт господарювання в порядку вимог Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР має право звернутися до Держпраці чи її територіального органу зі скаргою (яка є зверненням у розумінні Закону «Про звернення громадян») щодо неправомірності вимог припису або до суду.