Як уникнути небезпек, працюючи з хлором та каустичною содою

Враховуючи значну кількість хлору, який використовується та зберігається на підприємствах України, а також одночасність виробництва хлору і каустичної соди, в минулому номері ми розповіли про основні ризики, що несуть ці небезпечні хімічні речовини (далі — НХР), і заходи безпеки та гігієни праці під час роботи з ними. А цього разу акцентуємо увагу на організації перевезень НХР відповідно до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 4 серпня 2018 р. № 656 (далі — Наказ № 656, Правила), а також діях за перших ознак витоку хлору та у разі впливу НХР на працівника.

Стаття відкрита для передплатників