Охорона праці на підприємствах в умовах пандемії COVID-19

Створення безпечних умов праці є одним з найважливіших принципів організації виробництва. ДСТУ 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги» визначає ризик як комбінацію вірогідності виникнення небезпечної події, або існування загрози її виникнення. Сучасна система управління охороною праці має враховувати ідентифікацію небезпек і оцінку ризику.

Стаття відкрита для передплатників