Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки

Про те, що суб’єкт господарювання зобов’язаний провести ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки (далі — ОПН), йшлося в ОППБ № 9-2020. До ОПН, відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 р. № 2245-III (далі — Закон № 2245), належить об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації (далі — НС) техногенного та природного характеру. Також, в минулому номері видання розповідалося про врегулювання питання ідентифікації, паспортизації та обліку ОПН та потенційно небезпечних об’єктів (далі — ПНО). Про послідовність ідентифікації ОПН йтиметься далі. Адже суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт, чи який має намір розпочати будівництво такого об’єкта, організовує проведення його ідентифікації.

Стаття відкрита для передплатників