Аудит охорони праці — аутсорсинг та захист

Охорона праці є одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва в сучасних умовах. Оцінка умов праці на виробництві здійснюється шляхом прямих вимірювань параметрів виробничого середовища і зіставлення їх з нормативами, а також завдяки контролю за функціональним станом, працездатністю і здоров’ям працівників.

Стаття відкрита для передплатників