Застосовуйте нові знаки безпеки вже зараз — не очікуючи приписів контролюючих органів

  1. Чому необхідно внести зміни до загальнодержавних НПА з питань пожежної безпеки
  2. ДСТУ EN ISO 7010:2019 у порівнянні з іншими стандартами
  3. Знаки безпеки — детально про нові та ті, що вже не застосовуються

Значення знаків безпеки не можна применшувати, адже вони є одним із різновидів засобів колективного захисту працівників. Коли у людини немає часу на обдумування власних дій — саме знаки безпеки підкажуть правила поведінки в певній ситуації.

Про зміни, що відбулися із введенням в дію ДСТУ EN ISO 7010:2019 та які нові знаки необхідно використовувати для забезпечення безпеки людей, дізнаєтеся з цього матеріалу.

ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» прийнято наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 30 березня 2007 р. № 71, з наданням чинності 1 жовтня 2007 р. При цьому він не відміняв повністю міждержавний стандарт ГОСТ 12.4.026-76* «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности»1, а був введений на часткову заміну.

_________________
1 ГОСТ 12.4.026-76* скасовували, потім його дію поновлювали, але після 1 січня 2019 р. його дія закінчилася.

ДСТУ ISO 6309:2007 діяв до 1 липня 2020 р., коли набрав чинності ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки», прийнятий наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24 червня 2019 року № 174 (далі — ДСТУ EN ISO 7010:2019). Він замінив також ДСТУ ISO 7010:2009 та ДСТУ EN ISO 7010:2009.

Таким чином, у певний час потрібно було застосовувати кілька стандартів, що в деяких частинах дублювали один одного, в інших — створювали суперечності. При цьому, у більшості норм ДСТУ ISO 7010:2009 з якихось причин не згадувався.

До цього часу додаткові незручності створювали та продовжують створювати запізнення щодо внесення змін до загальнодержавних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, наприклад, до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 р. № 1417.

Зверніть увагу!

У Правилах пожежної безпеки в Україні до теперішнього часу в п. 8 розд. ІІ є чинною вимога: «Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Але ці стандарти недіючі.

Далі порівняємо три сучасні стандарти ДСТУ ISO 6309:2007, ДСТУ ISO 7010:2009 та ДСТУ EN ISO 7010:2019 та з’ясуємо, що змінилося.

ДСТУ EN ISO 7010:2019: що змінилося

Зміна 1

Змінилася назва стандарту та його призначення.

Призначення стандарту:

  • встановлює знаки безпеки для запобігання нещасним випадкам, протипожежного захисту, інформування щодо загрози здоров’ю людей та евакуації;
  • застосовний до всіх приміщень та сфер, де можуть з’явитися питання, пов’язані з безпекою людей (проте він не стосується попереджень, які використовують для управління залізничним, автомобільним, річковим, морським та повітряним рухом і загалом тих сфер, що підлягають регламентуванню, яке може відрізнятись від деяких пунктів цього стандарту та серії ISO 3864;
  • встановлює оригінали знаків безпеки, розмір яких може бути змінено під час відтворення та застосування.

Зміна 2

Значно повніше відображена інформація.

Зміна 3

Змінився зміст та відсутні додатки.

Зміна 4

Змінився текст, адже це різні стандарти.

Оскільки нас цікавлять знаки безпеки — проаналізуємо детальніше. Вони мають серйозні відмінності у сфері застосування (див. таблицю 1).

Таблиця 1. Відмінності ДСТУ у сфері застосування
Таблиця 1. Відмінності ДСТУ у сфері застосування

Зміна 5

Значно менше термінів та визначень.

Зміна 6

У порівнянні з ДСТУ ISO 6309:2007 з’явився «п. 3.2 референт (re-ferent)».

Поняття чи об’єкт, для відображення якого призначено графічний символ, в порівнянні з ДСТУ ISO 7010:2009 містить значно більшу кількість референтів.

Зміна 7

Класифікація знаків безпеки ДСТУ EN ISO 7010:2019 у порівнянні з ДСТУ ISO 7010:2009 не змінилась.

Залишилось 5 категорій, позначки залишились такі ж самі, але дещо змінилися їх назви (див. таблицю 2). Щодо ДСТУ ISO 6309:2007, то в ньому така класифікація була відсутня та, напевно, недоцільна через обмеженість сфери цього стандарту.

Таблиця 2. Відмінності ДСТУ щодо класифікації знаків безпеки
Таблиця 2. Відмінності ДСТУ щодо класифікації знаків безпеки

Зміна 8

Змінилася таблиця «Звід усіх знаків безпеки».

Нижче детально проаналізую відмінності з позначенням: чи був у відповідному ДСТУ такий або аналогічний знак. У межах порівняння не порівнюються назви відповідних знаків безпеки.

Таблиця 3. Відмінності ДСТУ щодо Зводу всіх знаків безпеки1
Таблиця 3. Відмінності ДСТУ щодо Зводу всіх знаків безпеки1

Зміна 9

Змінилась таблиця «Опис та застосування референтів для значень знаків, що вказують на маршрут евакуації, розташування обладнання безпеки чи об’єкта безпеки або заходи безпеки (знаки умов безпеки) (категорія Е)».

У ДСТУ ISO 6309:2007 аналогічна таблиця була відсутня. Повністю змінилася описова частина знаків безпеки. Наприклад, додані довідкові номери, описи функцій, очікувана поведінка людини при розумінні змісту знака тощо.

Зміна 10

У додатках НА, НБ та НВ містяться зміни та доповнення щодо знаків безпеки. Додаток НД — це, фактично, таблиця «Звід всіх знаків безпеки».

Висновок

Скориставшись інформацією, що зазначена в цій статті, спеціалісти
з охорони праці зможуть застосовувати нові знаки для забезпечення безпеки працівників. Прикро, що деякі з них ще досить нескоро можна буде побачити на реальних об’єктах, зважаючи на протиріччя з положеннями чинних норм.

Приклад протиріч з положеннями чинних норм
  • Е007 «Місце збору у разі евакуації» — наскільки мені відомо, то вимог щодо наявності таких місць в нормах поки що не передбачено;
  • Е016 «Евакуаційне вікно з рятувальною драбиною» та Е017 «Евакуаційне вікно» — на теперішній час, в Україні евакуація через вікна не передбачається (див. пункти 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»);
  • Е029 «Аварійно-рятувальний дихальний пристрій» — до цього часу це питання однозначно не врегульоване (див. п. 8.1 ДБН В.1.1-7:2016).

Вважаю, що на підприємствах необхідно починати застосовувати нові знаки безпеки для забезпечення безпеки працівників уже зараз — не очікуючи приписів контролюючих органів. Питання щодо забезпечення територій та приміщень знаками безпеки містяться у переліку таких питань під час перевірок ДСНС. Не забувайте, що знаки безпеки доцільно застосовувати одночасно з іншими позначками, що передбачені іншими чинними стандартами — це значним чином підвищить ефективність! 

Підготовано редакцією за інформацією С. О. Маркіна