Постанова КМУ № 77 набрала чинності 3 березня: що змінилося?

Постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 3 лютого 2021 р. № 77 (далі — Постанова № 77) затверджено новий Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (далі — Порядок № 1107). Удосконалений Порядок №1107 передбачає збільшення переліку робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволів, змінено перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації тощо. Всі подробиці читайте далі.

Особливості Постанови  77

1

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки поділено на дві групи:

  • група А має 10 позицій;
  • група Б— 11 позицій.

До групи Б віднесено також «інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування)» (п.8).

2

Внесено зміни до додатка 2 Постанови № 1107. Зокрема, Перелік видів робіт підвищеної небезпеки поділено на дві групи:

  • «Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу. Група А» — має 30 позицій;
  • «Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Група Б» — має 24 позиції.

До групи А віднесено «технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування)» (п.5), «монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію» (п.11) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. При цьому «експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання» віднесена до групи Б.

Передбачено оформлення декларації на «навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання», але не передбачено отримання документа дозвільного або декларативного характеру на проведення аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці.

Виробники або постачальники машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки повинні отримати дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами (п.6 Порядку № 1107).

3

Надано посилання на 5 Технічних регламентів:

4

Конкретизовано такі вимоги щодо декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:

  • декларація за формою згідно з додатком 8 Постанови № 1107 подається роботодавцем, виробником або постачальником не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
  • декларація подається роботодавцем, виробником або постачальником, уповноваженою ним особою, або надсилається поштою до територіального органу Держпраці або адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі, або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг;
  • територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання;
  • у разі зміни відомостей або виявлення суб’єктом господарювання помилки в поданій декларації, суб’єкт господарювання в порядку, встановленому п. 27 для подання декларації, подає оновлену декларацію протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки.
Зразок форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці