Охорона праці на підприємствах в умовах пандемії COVID-19

У кожній компанії, підприємстві чи організації відповідно до ст. 10 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-III (далі — Закон № 1645), необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності. Відповідно, до ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-XII, підприємства, установи та організації зобов’язані розробляти й здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи. Відповідно до вимог «Директиви 89/391/ЄEC Ради про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки і гігієни праці працівників на виробництві» та ДСТУ ОНSАS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці», розроблені заходи мають включати оцінку ризику на робочому місці, яка охоплює всі біологічні небезпеки, визначені як вітчизняним, так і міжнародним законодавством.

Стаття відкрита для передплатників